Dutch Tackle Company BV verwerkt persoonsgegevens voor commerciele doeleinden. Dit is uit pure noodzaak, mede gelet op (fiscale) wetgeving, ontkomen wij er niet aan dit te doen. Onze zakelijke klanten registreren wij ook. Veelal zonder persoonsgegevens (natuurlijke personen). Voor zover er wel persoonsgegevens worden verwerkt, zijn die zeer streng beveiligd. Ons privacybeleid treft u op deze pagina aan, alsmede onze verwerkingsovereenkomst en ons datalek protocol. Voor zover van toepassing op de relatie die wij met u onderhouden, verwijzen wij u uitdrukkelijk naar alle bijlagen die op deze pagina te downloaden zijn.

20180514 Privacyverklaring DTC (2)

20180514 Protocol Datalek – DTC (1)

20180514 verwerkingsovereenkomst DTC (1)